Over ons

Het Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) is een door Vlaams Minister van Sport erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. Binnen het kader van het Gezond en Ethisch Sporten decreet hebben we volgende 5 kernopdrachten:

  • als kenniscentrum functioneren op het gebied van ethisch sporten;
  • informatie, kennis en expertise of beleidsopties van de Vlaamse overheid op het gebied van ethisch sporten in bruikbare instrumenten voor de sportsector omzetten, delen en daarvoor begeleiding en ondersteuning verzorgen voor de sportsector;
  • bestaande instrumenten en praktijken op het gebied van ethisch sporten volgen en evalueren;
  • de Vlaamse overheid ondersteunen op het domein van ethisch sporten;
  • het maatschappelijk draagvlak voor thema’s op het gebied van ethisch sporten vergroten.

Op 28 maart 2024 fuseerden Centrum Ethiek in de Sport en Gezond Sporten. We werken achter de schermen aan het vormgeven van de nieuwe fusieorganisatie. Wordt vervolgd!

Onze missie en visie

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector.

Sport is leuk en positief op voorwaarde dat het op een ethische en veilige manier gebeurt. Het gaat om sporten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier, waar zorg wordt besteed aan iemands fysieke en psychische integriteit, maar ook aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal welzijn.

Organisatie

De Algemene vergadering omvat een ruime vertegenwoordiging van het academische veld en de Vlaamse sportsector. Zo wordt verzekerd dat de werking steeds gevoed wordt met de laatste wetenschappelijke inzichten inzake ethische sporten, en toch met twee benen in de sportpraktijk staat.

Adviezen en standpunten voor de sportsector

Ter ondersteuning van de sportsector formuleren we op regelmatige basis adviezen over sportethische thema’s.
Je kan onze adviezen hier lezen:

Medewerkers

Evy Van Coppenolle

Coördinator

Laura May

Beleidsmedewerker (gender en seksuele diversiteit) en communicatie

Simon De Clercq

Beleidsmedewerker (fair play)

An de Kock

Beleidsmedewerker (grensoverschrijdend gedrag en pesten) en ondersteuning bij cases integriteit

Brecht Van der Beke

Beleidsmedewerker (grensoverschrijdend gedrag en pesten) en ondersteuning bij cases integriteit

Anneke Daems

administratieve ondersteuning