Opleiding Aanspreekpunt Integriteit federaties en sportdiensten

Heb je net een nieuw Aanspreekpunt Integriteit (API) aangesteld binnen jouw sportfederatie of sportdienst? Schrijf deze dan zeker in voor de tweedaagse opleiding van dit najaar. Tijdens deze opleiding leren zij van A tot Z wat de functie inhoudt en wat het stappenplan is om een situatie van grensoverschrijdend gedrag te behandelen.

Tweedaagse opleiding federatie-API’s

Nieuwe federatie-API’s van erkende Vlaamse sportfederaties kunnen gratis deelnemen aan de tweedaagse opleiding. Deze gaat door op 9 en 16 november in het bedrijvencentrum Aalst (Industrielaan 4, 9320 Aalst), telkens van 9u30 tot 16u. Bekijk onze kalender voor meer informatie en om je in te schrijven.

Tweedaagse opleiding sportdienst-API’s

Samen met Netwerk Lokaal Sportbeleid organiseren we een tweedaagse API-opleiding specifiek voor sportdiensten tijdens de maand van de sportparticipatie op 21 november en 5 december in het Huis van de Sport Gent (Zuiderlaan 13, 9000 Gent), 9u30-16u. Noteer de data alvast in je agenda. Inschrijven zal mogelijk zijn vanaf midden oktober via de website van Netwerk Lokaal Sportbeleid.

Werk samen met een opgeleide freelance API

Beschik je als sportfederatie of sportdienst niet over voldoende human resources om iemand binnen jullie dienst als API op te leiden? Dan kan je ervoor kiezen om samen te werken met een freelance API uit de poule van Aanspreekpersonen Integriteit. De mensen uit deze poule werden opgeleid door ons. De uren die zij nodig hebben om cases te behandelen, betaal je rechtstreeks aan hen. Neem contact op met de dienst Shared Services van de Vlaamse Sportfederatie voor meer informatie.