Op een leuke manier aan de slag rond goed bestuur

Ben je een sportfederatie of sportclub op zoek naar een praktische en leuke manier om rond goed bestuur te werken? Dan hebben wij voor jou de oplossing!

Het Centrum Ethiek in de Sport ontwikkelde samen met een aantal internationale partners het Sport Good Governance Game. Een interactief spel dat het bestuur van sportfederaties en sportclubs doet stilstaan bij hun huidige manier van besturen.

Het project heeft 3 concrete doelstellingen voor ogen:

  • het bewustzijn rond het belang van goed bestuur in sportorganisaties doen stijgen
  • sportorganisaties meer kennis en skills geven omtrent goed bestuur en ethisch leiderschap
  • elke sportorganisatie stimuleren concreet aan de slag te gaan rond goed bestuur

Wij vertaalden de Sport Good Governance in 2 nieuwe laagdrempelige vormingen op maat van de sportclubs en sportfederaties.

Meer info over het Sport Good Governance Game en het Europese project kan je hier vinden.