Onze 10 pijlers voor een veilige en verantwoorde sportomgeving

Aandacht voor gezond en ethisch sporten is van cruciaal belang binnen ons sportlandschap. Elke sporter heeft het recht te kunnen sporten en bewegen in een verantwoorde en veilige sportomgeving. Daarom slaan het Centrum Ethiek in de Sport en Gezond Sporten de handen in elkaar. Door de krachten te bundelen kunnen we de sportsector nog beter ondersteunen in hun uitdagingen op vlak van ethiek en gezondheid.

 

In dit memorandum schuiven we dan ook voor het eerst in één adem een aantal speerpunten naar voor:

  1. Basissubsidie voor sportfederaties voor de thema’s gezond en ethisch sporten
  2. Beleidsfocus gezond en ethisch sporten op gemeentelijk niveau
  3. Leerlijn gezond en ethisch sporten in alle trainersopleidingen
  4. Meer onderzoek naar gezond en ethisch sporten
  5. Samenwerking tussen de beleidsdomeinen Sport en Volksgezondheid
  6. Een aanspreekpersoon integriteit (API) in elke sportclub
  7. Een blessurepreventiebeleid voor de gebonden en ongebonden sporter
  8. Bemiddeling en herstelgesprekken binnen de sport
  9. Beleid voor gender- en seksediverse personen in de sport
  10. Meer aandacht voor mentaal welzijn in de sport

Ga je graag met ons in overleg over deze speerpunten? Neem dan contact op met: