GENDER EN SPORT: EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK NAAR DE SPORTPARTICIPATIE VAN TRANSGENDER PERSONEN IN VLAANDEREN

Sien Heirweg