Nieuwe tools LGBTQI+ inclusie in de sport

In september 2022 startte Out for the Win in samenwerking met Centrum Ethiek in de Sport, de Vlaamse Sportfederatie en Sport Vlaanderen een project rond de inclusie van gender- en seksediverse personen in de sport. Het doel van het project was om de sport inclusiever en veiliger te maken. Tijdens de eerste fase van het project werden gesprekken gevoerd met federaties en LGBTQI+ sporters om de noden in kaart te brengen. Daaruit bleek dat er enerzijds vraag was naar meer kennis en goede voorbeelden en anderzijds naar interactie en onderlinge kennismaking. Tijdens een workshop in februari en op de inspiratiedag op 25 mei in Leuven kwamen de sportsector en mensen uit de LGBTQI+ gemeenschap samen om uit te wisselen.

Daarnaast werden twee tools ontwikkeld tijdens dit project.

  • De ‘Overlegtool Gender- en Seksediverse Personen’: deze tool is een herwerking van de overlegtool die in 2019 door de Vlaamse Sportfederatie werd ontwikkeld. Deze tool helpt jou aan de hand van specifieke vragen bij het opmaken van een doordacht genderinclusief beleidsvoorstel. Download de overlegtool.

 

  • ‘Q&A Gender- en Seksediverse Personen in Sport’ is een verzameling van kennis, ervaringen en tips met betrekking tot het thema. Het helpt jou om een beter begrip te krijgen over het thema en om de eerste stappen te zetten in je dagelijkse werking. Bekijk de Q&A.

Uiteraard kan je daarnaast steeds terecht bij de verschillende partners voor vragen. Op de website van Centrum Ethiek in de Sport vind je allerlei aanvullende tools, organisaties en voorbeelden. Op de website van Out For The Win vind je heel wat persoonlijke verhalen van LGBTQI+ sporters.