Nieuw beleidsplan: interview met onze voorzitter

De afgelopen maanden heeft het bestuur van ICES, samen met het team, het nieuwe beleidsplan voor de komende drie jaar opgemaakt. We bouwen verder op onze huidige werking maar leggen ook enkele nieuwe accenten. Onze voorzitter Piet Meneve vertelt je er graag meer over.

Wat zijn volgens jou de uitdagingen rond ethiek in de sport voor de komende 3 jaar?

“Ik vind het belangrijk dat ethiek een volwaardige rol krijgt binnen het beleid van federaties, sportclubs en -organisaties. Zodat het ethische niet louter een kleine voetnoot blijft, maar op een gedegen manier wordt ingeschreven in het beleid en gedragen wordt door iedereen binnen de sportorganisatie. Wanneer het gaat over sportclubs, dan zijn er voor mij drie aspecten die elk op een evenwaardige manier aandacht zouden moeten krijgen: het sporttechnische, het verenigingsluik en het ethische aspect. Sporten in een sportclub gaat immers niet alleen over sportprestaties maar ook over het verenigen van mensen en over sporten op een goede en ethisch verantwoorde manier. Het is de rol van ICES om ethiek in de sport centraal op de agenda te zetten.”

Hoe gaat ICES een antwoord bieden op die uitdagingen?

“Het codewoord voor mij is: samen! Het is heel belangrijk dat we vanuit ICES in overleg gaan met de verschillende partners binnen de sportsector, zowel op politiek niveau, als met koepelorganisaties binnen de sport, onderwijsinstellingen, federaties, sportdiensten en sportclubs. Enkel door samen te werken kunnen we immers een gedragen beleid bekomen. We kunnen nog zo mooie instrumenten ontwikkelen en adviezen formuleren, de impact is er pas door te praten met mensen in het veld en oog te hebben voor de drempels waarmee zij op dagelijkse basis geconfronteerd worden.”

“Daarnaast willen we blijven inzetten op samenwerkingen met organisaties die werken rond thema’s zoals seksueel geweld, gendergelijkheid of pesten. Deze problematieken doen zich immers niet uitsluitend voor in de sport, maar ook in andere facetten van de maatschappij, zoals de cultuursector of jeugdwerking. Door die netwerken blijvend te versterken en als organisatie dezelfde taal te spreken en eenzelfde verhaal te brengen, kunnen we komen tot een breder draagvlak en meer aandacht in de pers. Dat laatste is belangrijk: er is veel sportberichtgeving maar nog te weinig media-aandacht voor ethische aspecten binnen de sport.”

Welke nieuwe accenten zal ICES de komende drie jaar leggen?

“De afgelopen jaren hebben we rond verschillende thema’s goed werk geleverd en mooie en nuttige instrumenten ontwikkeld. Deze blijven uiteraard behouden maar we zullen ook enkele nieuwe thema’s behandelen. Een heel belangrijke vind ik de verbreding van het thema grensoverschrijdend gedrag. We kijken niet langer enkel naar seksueel geweld maar zullen ook instrumenten ontwikkelen en beleidsondersteuning aanbieden rond fysiek en psychisch grensoverschrijdend gedrag. Ik ben ervan overtuigd dat er hier nog veel winst te boeken is. Door de ‘no pain, no gain’ mentaliteit wordt de psychische en fysieke integriteit van sporters niet altijd gerespecteerd. Het is belangrijk dat daar meer aandacht voor komt!”

Tot slot, wat vind je zelf, als voorzitter, het belangrijkst voor de komende jaren?

“Ik vind het belangrijk dat ethische thema’s een centrale rol krijgen in het sportbeleid en in de praktijk. Dat ethiek voor sportclubs geen ver-van-hun-bed-show is, maar dat het een evidentie wordt om er binnen de sportclub over te praten en aan te werken. Dat ook sportfederaties het echt oppakken als beleidsthema. Het is zoveel sterker als federaties zelf met een ethisch beleid komen, dat helemaal is afgestemd op de sportspecifieke kenmerken van hun sporttak. Ook sportdiensten zouden meer moeten inzetten op ethische thema’s. Zij staan immers vaak dicht bij sportclubs en kunnen op die manier een verschil maken. ICES blijft daarbij uiteraard de sportsector ondersteunen en wil blijvend inzetten op het vergroten van het bewustzijn en draagvlak voor ethiek in de sport.”

Ons beleidsplan 2021-2023 vind je hier.