Kortingsactie duopakket Sport met grenzen en clubpakket Ethisch Sporten

Ons vlaggensysteem sport: een onmisbare tool voor elke sportclub en elke club-API!

Omdat we vinden dat elke sportclub nood heeft aan een vlaggensysteem sport hernemen we onze kortingsactie van tijdens de Week Gezond en Ethisch Sporten.

Info over de tools

  • Met het ‘Vlaggensysteem’ kunnen clubbestuurders en club-API’s gepast reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag correct in te schatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. Die kleur geeft ook aan hoe je gepast kan reageren.
  • De tool ‘Sport met Grenzen op Jongerenmaat’ helpt jonge sporters om bewust te leren omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. De tool biedt twee werkvormen aan die jonge sporters tussen 12 en 18 jaar helpen om rond deze thematiek aan de slag te gaan.
  • De toolbox ‘Sportouders. Speelse gespreksstarters voor trainers en ouders’ legt 20 situaties uit de praktijk voor. Herkenbaar en laagdrempelig, en een goede aanleiding om elkaars perspectieven te leren kennen. Wat denkt de trainer hiervan? En wat de ouder? Wat is voor de ene belangrijk, wat kan voor de andere een oplossing zijn? De box helpt de club om een open gesprek tussen ouders en trainers te faciliteren.