Ouders langs de zijlijn: een vloek of een zegen? Tips voor trainers

Wanneer 10 december 2022 10:30 - 11:45

Prijs gratis

Locatie Gent

Aan de hand van 15 concrete problemen die trainers met ouders kunnen ondervinden, geven we in deze vorming concrete tips en handvaten aan trainers. Hoe pak je deze situatie aan, welke afspraken maak je, hoe kan je moeilijkheden in de toekomst vermijden? De 15 situaties die we bespreken werden door Vlaamse trainers zelf naar voor geschoven bij een bevraging waar 357 trainers aan deelnamen. We behandelen in de vorming de situaties die zij het meest relevant vonden.

Enkele voorbeelden:

Je vermoedt dat het kind enkel komt sporten omdat het moet van de ouders.
De ouders verwennen hun kind te veel.
De ouders proberen hun kind technisch of tactisch bij te sturen.
Ouders hebben onrealistische verwachtingen over wat hun kind met de sport kan bereiken.
Ouders reageren niet op een goede manier op winst of verlies.
De ouder is heel erg op competitie en prestaties gericht, terwijl jij als trainer vooral plezier en ontwikkeling belangrijk vindt.

Voor de bespreking van deze situaties konden we rekenen op input van kwaliteitsvolle projecten zoals ‘Coachen met de M-factor’, ‘Ouders en sportclub: één doel?!’ en ‘EU Parent’. Hun ideeën en adviezen brengen we samen in een praktijkgerichte workshop.

We sluiten de workshop met een praktijkvoorbeeld hoe je als club een gestructureerde ouderwerking op poten kan zetten: het modeltraject ouderwerking. Met sterke communicatie en door formeel en informeel contacten met ouders te organiseren verbeter je de sfeer op de club, vergroot je het wederzijds begrip, creëer je enthousiasme voor vrijwilligerstaken, en help je ouders om de sport beter te begrijpen.

Inschrijven