Aan de slag als Club-API

Wanneer 28 oktober 2023 09:00 - 12:00

Prijs gratis

Locatie Sportoase Leuven

Incidenten van grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciaal om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokkenen.

In deze bijscholing krijg je info en tools aangereikt om jouw rol als aanspreekpersoon integriteit in de sportclub (club-API) op te nemen. Na de bijscholing kan je:
• de rol en functie van club-API duidelijk uitleggen aan jouw clubbestuur
• jezelf profileren als club-API naar alle leden van de sportclub
• eerste opvang voorzien bij een melding of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
• een gesprek voeren met een melder en alle betrokkenen
• een incident afhandelen op basis van een duidelijk handelingsprotocol

Opgelet: vooraleer je deze opleiding kan volgen, dien je de ‘Sport met Grenzen’ opleiding te volgen.

Inschrijven