Inspireer sportbestuurders om ethisch leiderschap te tonen

De afgelopen 2 jaar werkte het Centrum Ethiek in de Sport binnen een Erasmus+ project samen met 7 andere landen mee aan het ontwikkelen van het Sport Good Governance Game (SG3). Een interactief spel dat sportorganisaties op een laagdrempelige manier leert hoe belangrijk het is rond goed bestuur te werken.

Het bestaat uit 3 grote onderdelen:

 1. The Game: The Sport Good Governance Game (SG3) is een realistische en interactieve computer simulatie waar deelnemers te maken krijgen met verschillende bestuurlijke scenario’s en keuzes moeten maken om sportspecifieke (doping, match fixing, onsportief gedrag,…) en niet-sportspecifieke (gendergelijkheid, invloed van media, supportersgeweld,…) bedreigingen aan te pakken.
 2. The Workshop: Tijdens een interactieve workshop zoeken we samen naar wat er achter de Game zit. Bestuurders krijgen inzicht in de principes van goed sportbestuur, ethisch leiderschap en wat dat kan betekenen voor hun sportorganisatie.
 3. The Action Plan: Het actieplan geeft sportfederaties en sportclubs de kans de kennis over goed sportbestuur toe te passen in de eigen organisatie en een actieplan te ontwerpen. Het bestaat uit 4 delen:
  1. Wat heeft jouw sportorganisatie al geregeld op dit moment?
  2. Wat doet jouw sportorganisatie nu al aan goed sportbestuur?
  3. Wat kan je sportorganisatie nog meer doen aan goed sportbestuur?
  4. Stel 5 prioriteiten vast waar je op korte termijn aan wilt werken.

Het spelen van het Sport Good Governance Game neemt 1u tijd in beslag en geeft heel wat inzicht in de werking rond goed bestuur van sportfederaties en sportclubs. Het Centrum Ethiek in de Sport begeleidt deze sessie en helpt sportorganisaties op weg om concrete acties te ondernemen in functie van de basisbeginselen van goed bestuur: transparantie, democratie, interne verantwoordelijkheid en sociale verantwoordelijkheid.

Wil je alles over het Sport Good Governance Game weten? Check hier voor alle info.

Wil je met je bestuur het spel spelen en wil je daarin begeleid worden? Neem contact op met ons via info@ethischsporten.be.