GRASS-project van start

Op 28 en 29 februari ging de startbijeenkomst van het GRASS-project: “Safer GRASSroots Sport: Building capacity for grassroots sport organisations” door in Portugal.

Wij zijn partner binnen dit Erasmus+ project. De andere partners van het project zijn:

  • Het Nationale Olympische Comité van Portugal, Albanië en Slovenië
  • Het Bulgaarse ministerie van Jeugd en Sport
  • Organisaties met deskundigen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag in de sport: Universitat Central de Catalunya (Spanje) en Qantara sports (Portugal)

Het doel van dit project is om amateursportclubs en -verenigingen te ondersteunen bij het definiëren en implementeren van beleid en maatregelen omtrent grensoverschrijdend gedrag. Tijdens het project zullen 2 praktische tools worden ontwikkeld:

  • Enerzijds een online zelfevaluatie die deze sportclubs in staat zal stellen hun huidige beleid en noden in kaart te brengen
  • Anderzijds een digitale toolkit, praktisch en gemakkelijk te gebruiken, voor het implementeren van procedures en maatregelen waarvan in de zelfevaluatie is vastgesteld dat ze nog ontbreken.

Wij zullen de kennis die wordt opgedaan tijdens dit project verder inzetten in het Vlaamse sportlandschap. Zo kunnen we de huidige tools omtrent grensoverschrijdend gedrag verder verfijnen.