Goede praktijk: groepschallenges

We zetten graag goede praktijken uit de sportsector in de kijker. Tijdens deze Week tegen Pesten gingen we op zoek naar een goede praktijk rond de aanpak en preventie van pesten in de sport. Die vonden we bij volleybalclub Mendo uit Booischot. Ze gingen aan de slag met challenges om de groepssfeer te bevorderen. Club-API Els Goethals en sportief coördinator Didier Witvrouwen vertellen er alles over.

Hoe kwamen jullie op het idee om tijdens de Week tegen Pesten te werken met challenges?

Onze wat vreemde clubnaam “Mendo” staat voor “Met Eendracht naar De Overwinning”. Onder eendracht verstaan we niet alleen “harmonie binnen één ploeg”, maar “harmonie/eendracht over de club heen”. We noemen dit “ons mendo-gevoel”. We vonden het tijdens de Week tegen Pesten belangrijk om verder in te zetten op dit groepsgevoel, door groepsbevorderende activiteiten te voorzien.

Tijdens onze jeugdkampen en tijdens corona hebben we ondervonden dat challenges een goede manier zijn om alle leden te activeren, niet alleen binnen een ploeg maar over de club heen. Door de challenges spreken we niet het individu aan maar de hele groep/club. Vandaar: challenges met groepsbevorderende activiteiten. Want als iedereen zich binnen zijn ploeg én binnen de club Mendo goed voelt, dan is er minder kans op pesten.

Hoe pakken jullie dit praktisch aan?

Iedere ploeg krijgt acht ludieke, groepsbevorderende opdrachten die ze tijdens de training of tussendoor samen als groep maken. Eens volbracht kunnen ze die via Whatsapp bezorgen aan de club-API’s, samen met een foto. In de kantine en op Twizzit houden we bij wat de tussenstand is (welke ploeg welke challenges heeft afgerond). Inspiratie voor de opdrachten haalden we bij Pimento en Sport Vlaanderen.

We vinden het belangrijk dat de Week tegen Pesten door de volledige club gedragen wordt. In elke jeugdploeg wordt de challenge voorgesteld door de club-api’s, het bestuur, en/of de meters/peters. Die laatste figuren zijn een belangrijke link tussen onze jeugdploegen en heren- en damesploegen. Elke jeugdploeg kreeg aan het begin van het seizoen een meter of peter, dat zijn spelers uit de eerste heren- en damesploeg. Door de meters en peters te betrekken, willen we ook de heren- en damesploegen betrekken in de campagnes tegen pesten en ander grensoverschrijdend gedrag. Het fijne resultaat: ook onze dames- en herenploegen doen mee aan de challenges!

Hoe past deze actie binnen het bredere beleid rond ethiek in de club?

Binnen Mendo is er altijd aandacht geweest voor ethiek, al werd dit in het verleden vaak door individuele personen gedragen. Sinds dit seizoen hebben we een volledig nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur wil alle lijnen opnieuw uitzetten, onder andere ethiek. Daarom hebben we naast onze bestaande club-API twee extra API’s gezocht. Hun rol is niet enkel die van aanspreekpunt. Onze club-API’s werken ook mee activiteiten uit ter bevordering van het mentaal welzijn en ter preventie van grensoverschrijdend gedrag. Ze adviseren daarnaast het bestuur in hun visie op en aanpak van grensoverschrijdend gedrag en andere ethische thema’s.

Hebben jullie tips voor andere sportclubs?

De meeste sportclubs zijn vooral bezig met het sportieve gedeelte van hun club: trainers, coaches, trainingen, wedstrijden, enzovoort. Mentaal welzijn is echter even belangrijk: je kan pas groeien in je sport, als je je ook goed in je vel voelt. Daarom is het belangrijk om als sportclub actief op zoek te gaan naar vrijwilligers die ambassadeurs willen zijn voor het mentaal welzijn van hun spelers, trainers en iedereen die betrokken is bij de club. En dus: actief op zoek gaan naar een club-API (niet alleen om er eentje op papier te hebben). De club-API moet neutraal kunnen zijn en de ethiek van de sport (in ons geval: volleybal) goed kennen. Wij hebben er binnen onze club ook voor gekozen om met meerdere API’s te werken, zodat de gedragenheid groter wordt.