Vormingspakket ‘Ouders & Clubs: één doel?!’

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen lanceerde in 2013 in samenwerking met de Universiteit Gent een Vormingspakket waarmee jeugdsportclubs een ouderwerking kunnen opstarten. Het doel is om ouders bewust te maken van het belang van positieve ondersteuning (van ‘moetivatie’ naar motivatie) en zo het spelplezier van de spelertjes te vergroten.

Het pakket bestaat uit twee brochures, een infosessie , een workshop , en de respectometer om te bepalen of je de ideale voetbalouder bent.