Voorkom pestgedrag binnen de lijnen van het zwembad

De Vlaamse Zwemfederatie heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om pestgedrag te detecteren binnen de zwemclub zodat zwemmers en trainers alerter kunnen reageren wanneer dit gedrag zich stelt. Zo werd een document opgesteld om pestgedrag te voorkomen binnen de lijnen van het zwembad. Daarin wordt de term pesten uitgelegd en krijg je info over het herkennen van signalen, de nood aan dialoog en de aanpak en preventie van pestgedrag. Voor de kinderen heeft de VZF een kubus ontworpen met normen, reacties en slagzinnen over ‘pesten’.