Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie

Door de sterktes van de verschillende sportpsychologen samen te brengen, wil de Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie komen tot een meerwaarde in ieders werking.