VLAAMS NETWERK ‘KIES KLEUR TEGEN PESTEN’

Het Vlaams Netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’ heeft als doel door middel van sensibilisering het pestthema bespreekbaar te maken. ‘Kies kleur tegen pesten’ bundelt allerlei informatie over pesten en richt die op de website naar verschillende doelgroepen, zoals kinderen, jongeren, scholen en ouders. Je vindt er ook informatie over cyberpesten en wat je kunt doen om pestgedrag tegen te gaan. Ook stelt het netwerk zich als doel om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en beleidsadvies te formuleren. Binnen de schoot van het netwerk worden tevens campagnes tegen pesten ontwikkeld en verspreid.