TOOLKIT VOOR SPEL- EN WERKVORMEN ROND FAIR PLAY

Deze toolkit werd opgesteld naar aanleiding van een stageproject binnen het Centrum voor Ethiek in de Sport. De theorie van fair play werd omgezet in praktische spel- en werkvormen, die aan de praktijk zijn getoetst en zo nodig zijn aangepast. De spel- en werkvormen zijn oorspronkelijk ontworpen voor een groep van 15 – 20 kinderen van 10 en 11 jaar uit een recreatieve turnclub met één lesgever. Alle tools kunnen echter snel aangepast worden naargelang aantal, leeftijd, sporttak en niveau van de sporters.