Templates 7 beleidsmaatregelen voor sportfederaties

Een door de Vlaamse Overheid erkende en gesubsidieerde sportfederatie moet zeven beleidsmaatregelen rond integriteit implementeren in hun eigen organisatie. Om sportfederaties hierin te ondersteunen, ontwikkelde ICES verschillende templates van beleidsdocumenten die sportfederaties kunnen aanpassen aan hun eigen organisatie.