Stappenplan en e-learning

Het Centrum Veilige Sport Nederland maakte een stappenplan dat je houvast biedt om binnen de sportclub te reageren op pestgedrag. Het biedt een leidraad bij het omgaan met de verschillende betrokkenen en helpt je om in te zetten op preventief beleid. Je kan ook een gratis e-learning volgen waarin je verschillende pestcases behandeld aan de hand van stellingen.