Sportouders en de Sportclub – Basketbal Vlaanderen

Op hun website besteedt Basketbal Vlaanderen onder de noemer ‘Sportouders en de sportclub’ ruim aandacht aan het belang van de ouders in de sport. Basketbal Vlaanderen geeft enerzijds tips aan sportclubs om een maximale betrokkenheid van de ouders te creëren en anderzijds tips voor de ouders omtrent positieve motivatie voor, tijdens en na de wedstrijd. Ook het verschil tussen motivatie en ‘moetivatie’ en de drie basisbehoeftes voor talentontwikkeling worden kort uit de doeken gedaan.