SPORT RESPECTS YOUR RIGHTS

‘Sport respects your rights’ is een project van de Europese Unie om seksueel geweld en misbruik tegen te gaan. Jonge sporters kregen een platform om de bewustwording bij medesporters en de bredere sportomgeving te doen groeien. Dit gaf hen de kracht om als ambassadeurs van de sociale verandering in gang te zetten.