Seksueel misbruik campagne

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft op zijn website informatie over seksuele intimidatie, gender intimidatie, seksueel misbruik, homofobie, hazing en bystanding. Er is naast een promotiefilmpje een interactieve module met fictieve getuigenissen voor enerzijds federaties en organisaties en anderzijds atleten en trainers. Dit verhoogt de bewustwording rond het onderwerp. Zij organiseren ook opleidingen over grensoverschrijdend gedrag voor de Nationale Olympische Comités.