Safe at Lommel SK

Voetbalclub Lommel SK, een club binnen de City Football Group, ontwikkelde met de ondersteuning van ICES hun eigen integriteitsbeleid om grensoverschrijdend gedrag op de club te voorkomen en gepast te reageren als het zich voordoet. Verschillende beleidsdocumenten werden ontwikkeld zoals gedragscodes, een fotobeleid, een handelingsprotocol,... Daarnaast kregen alle medewerkers van de club een vorming over omgaan met grensoverschrijdend gedrag en stelden zij een aantal Child Safeguarding Officers aan als aanspreekpunt binnen de club.