Rosa vzw

Rosa vzw is een kenniscentrum voor gender en feminisme.

Vrouwelijke sportprestaties die worden geminimaliseerd in de media, stereotiepe omschrijvingen van mannelijke en vrouwelijke atleten, debatten over ‘de gepaste’ sportkledij en ongelijke beloning, seksistische commentatoren, … Seksisme, misogynie en genderstereotypen in de sport, de voorbeelden vliegen ons om de oren. Op de website van RoSa vzw vind je doorverwijzingen naar persartikels omtrent dit thema. Neem zeker ook eens een kijkje in hun (online) bibliotheek!