Publicatie ‘halt aan agressie!’

Deze uitgave van Tumult geeft inzichten over het waarom van agressief gedrag bij jongeren en hoe je er als begeleider mee kunt omgaan. Zo wordt uitgelegd hoe je je preventief kunt handelen en agressie zo weinig mogelijk kansen geeft. Ook wordt stap voor stap duidelijk gemaakt hoe je best kan reageren tegen agressie. In het laatste hoofdstuk kan je aan de slag met verschillende oefeningen. Iedereen die met jongeren bezig is, kan handige tips uit dit boekje halen.