Praat over pesten

De website ‘Praat over pesten’ van vzw Tumult richt zich zowel op jongeren als volwassenen rond het thema pesten. Zowel jongeren die het slachtoffer zijn van pesten als jongeren die zelf pesten kunnen worden vanuit hun positie aangesproken op deze site. Ze krijgen uitleg over het pesten, cyberpesten en groepspesten en krijgen tips om het pestgedrag te stoppen. Bij de volwassenen richt de site zich op drie doelgroepen: ouders, leerkrachten/opvoeders en jeugdmedewerkers. Er werd voor elk van hen een educatief pakket ontworpen en op de site krijgen ze meer uitleg over pesten en wat men er tegen kan doen. Ouders krijgen ook advies mee over hoe ze kunnen weten of hun kind gepest wordt.