Pimento

Pimento versterkt wie met jongeren werkt door kennis over omgaan met grensoverschrijdend of pestgedrag te verspreiden. Pimento is sinds januari 2018 de nieuwe naam van Jong & Van Zin.