PESTPROTOCOL

De Nederlandse Volleybal Bond ontwikkelde een pestprotocol om de strijd aan te binden tegen pesten. Daarin vind je informatie over wat pesten is, een aanpak tegen pesten en informatie omtrent begeleiding voor verschillende partijen. Hiermee wil Benevo het onderwerp bespreekbaar maken en invulling geven aan pestbeleid binnen de club.