Out! Good practice handbook on fighting homophobia

Het ‘Out! Good Practice Handbook on Fighting Homophobia and Empowering LGBT+ Stakeholder in Football’ is een publicatie van Football Supporters Europe uit 2020. De KBVB was betrokken bij de opmaak van de publicatie.