Ouderbetrokkenheid – Turnkring De Hoop

Turnkring De Hoop uit Antwerpen zet sterk in op de betrokkenheid van de ouders. De doelstelling is ervoor te zorgen het wederzijdse begrip te verbeteren. Zo weten ouders beter wat van hen wordt verlangd en wat de turnkring van de kinderen verlangt. De ouders worden ook gemotiveerd om mee te werken met de organisatie om zo de betrokkenheid te verhogen.