Olympic values education program (OVEP) toolkit

OVEP is een reeks gratis en toegankelijke leermiddelen die door het IOC zijn gemaakt op basis van de kernprincipes van Olympisme: uitmuntendheid, respect en vriendschap. Gedurende het hele programma worden deelnemers aangemoedigd om op waarden gebaseerd leren te ervaren en de impact van Olympisme op individuele gezondheid, plezier en interactie te begrijpen.