Meldpunt Sportfraude

Via dit meldpunt kan iedere burger informatie inzake sportfraude melden. De melding zal worden verstuurd naar het Sports Fraud Team van de Federale Gerechtelijke Politie die de informatie doorgeeft aan het federaal parket. Deze instantie beslist wat er met de informatie zal gebeuren.