Macolin conventie van de raad van Europa

Het Verdrag inzake de manipulatie van sportwedstrijden (het Macolin-verdrag) werd op 18 september 2014 ondertekend tijdens de 13e Conferentie van ministers van de Raad van Europa, die bevoegd is voor sport in Macolin, Zwitserland. Het Macolin-verdrag is het enige internationale juridisch instrument dat momenteel bestaat. Het biedt gemeenschappelijke definities, internationale samenwerkingsmechanismen zoals de “nationale platforms”. Zo werd in België onder impuls van de conventie het ‘Nationaal Platform tegen Matchfixing’ opgericht. De conventie is een referentie voor verschillende actoren (ministeries, de sportsector, publieke en private aanbieders van weddenschappen, wetgevers en de rechterlijke macht) die zich samen als “Macolin Community” inzetten voor de bestrijding van sportmanipulaties en corruptie.