Macolin conventie van de Raad van Europa

Het Verdrag inzake de manipulatie van sportwedstrijden (het Macolin-verdrag) is het enige internationale juridisch instrument rond matchfixing. Het biedt gemeenschappelijke definities en internationale samenwerkingsmechanismen zoals de “nationale platforms”. Zo werd in België onder impuls van de conventie het ‘Nationaal Platform tegen Matchfixing’ opgericht.