IOC Framework on Fairness, Inclusion and Non-discrimination

In november 2021 publiceerde het IOC het ‘Framework on Fairness, Inclusion and Non-discrimination on the basis of gender identity and sex variations’. Hierin worden verschillende principes opgesomd die als leidraad dienen voor internationale federaties om een reglement op te stellen omtrent de participatie van gender- en seksediverse personen in topsport. Het framework focust sterk op inclusie en slaat daarmee een nieuwe weg in ten opzichte van eerdere IOC reglementen.