INTERPOL

De afdeling sportcriminaliteit van INTERPOL heeft 2 hoofddoelen. Ten eerste tracht men politieinstanties beter voor te bereiden op de strijd tegen matchfixing. Daarvoor hebben ze onder andere een task force die rechtshandhavingsinstanties uit het hele werkveld bij elkaar brengt om matchfixing en corruptie in de sport aan te pakken. Daarnaast wil men stakeholders uit de sportsector opleiden over het herkennen, afkeuren en rapporteren van pogingen tot matchfixing. Ze bieden  daarvoor e-learningprogramma’s aan voor spelers, scheidsrechters, managers en coaches.