I-protect Safe Sport International

I-protect is een online platform dat e-learnings aanbiedt voor zowel trainers, atleten, ouders en sportbestuurders over Child Safeguarding in sport. Het helpt sportclubs om een eigen integriteitsbeleid te ontwikkelen.