Homophobia in Sport Toolkit

De Australische organisatie Play By The Rules maakte een toolkit over homofobie in de sport. Daarin worden enkele scenario’s voorgelegd en de mogelijke reacties die vaak uit onwetendheid verzanden in stereotypen en mythes. Je vind er verschillende tips in terug om homofobie aan te pakken.