HANDREIKING LOKAAL ROZE BELEID IN DE SPORT

In 2012 lanceerde het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor maatschappelijke ontwikkeling Movisie de ‘Handreiking lokaal roze beleid in de sport’ voor een homovriendelijk sportklimaat in steden en gemeenten. Thema’s die aan bod komen zijn: het sluiten van convenanten, non-discriminatie binnen reguliere sportverenigingen, het aanpakken van spreekkoren, sport in de wijk, het aanstellen van combinatiecommissarissen of het voetballen met regenboogballen.