Handbook on Good Practices. Gender Equality in Sports

Het ‘Handbook on good practices. Gender equality in sports’ van de Raad van Europa focust op goede praktijken rond gendergelijkheid in de sport in Europa. Na een beknopte inleiding over gender in sportactiviteiten worden enkele goede praktijken uit Europa voorgesteld. Het handboek sluit af met enkele aanbevelingen voor actoren in de sport.