Gender Equality in Coaching Interactive Toolkit

Het Europese SCORE-project (Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality) zet in op gendergelijkheid, in het bijzonder bij en via coaches. De SCORE ‘Gender Equality in Coaching Interactive Toolkit’ helpt organisaties om met dit thema aan de slag te gaan en zo meer vrouwelijke coaches aan te trekken en drempels voor vrouwelijke coaches te verlagen.