Fix the fixing

Fix Fixing is een project van Erasmus+ met drie doelen: inzicht krijgen in matchfixing, een educatief hulpmiddel ontwikkelen, en belanghebbenden en eindgebruikers informeren. Het instrument bestaat uit negen modules, elk met een presentatie en een handleiding. Er is aandacht voor sociale druk, de rol van media en reclame, morele vragen.