Child Safeguarding in Sport (CSIS)

Het Child Safeguarding in Sport project (CSIS) van de Europese Unie en Raad van Europa wil Europese landen helpen om een effectief kinderbeschermingsbeleid in sport uit te werken waarbij de focus ligt op het installeren van Aanspreekpersonen Integriteit (Child Safeguarding Officers). België is ook betrokken bij dit project.