Campagne Top ouders

Specifiek gericht op ouders van potentiële topsporters lanceerde het Bloso Expertenplatform Sportpsychologie (BES) in samenwerking met Bloso afdeling Topsport in het seizoen 2013-2014 de campagne ‘Top Ouders’. Een ludieke cartoonkalender plaatste telkens een bepaald thema in de schijnwerper. Deze thema’s behandelden maandelijks een onderdeel van de omkadering van de topsporter en werden telkens aangevuld met bruikbare tips voor de ouders.