Agentschap Binnenlands Bestuur – Team Gelijke Kansen

Ondanks alle verdragen, wetten en decreten waarin de gelijkheid van alle burgers staat ingeschreven, ondanks het feit dat in Europa de gelijkheid in rechte overal verworven is, zijn ‘gelijke kansen’ nog lang geen realiteit voor iedereen. Ook in Vlaanderen niet. Het Team Gelijke Kansen van het Agentschap Binnenlands Bestuur zet zich elke dag in voor meer gelijke kansen. In het verleden werden ze vaak betrokken bij projecten rond sport en gelijke kansen en recent ook gender en seksuele diversiteit in de sport.