Goede praktijk: ‘Week van de club-API’

Afgelopen maand organiseerde de Vlaamse Handbalfederatie voor het eerst de ‘Week van de club-API’. Een fijn initiatief waarover we graag meer horen. Linde Panis, sporttechnisch coördinator van de Vlaamse Handbal Vereniging vzw stond ons te woord.

Wat was de aanleiding om de ‘Week van de club-API’ te organiseren?

“We wilden graag, samen met de clubs, onze federatie-API Sabine Stieglitz en de vele club-API’s extra onder de aandacht brengen. Via de ‘Week van de club-API’ konden we op een mooie manier onze waardering voor hen uitdrukken. De aanspreekpersonen integriteit hebben immers een belangrijke rol, die naar waarde geschat moet worden. Door de ‘Week van de club-API’ te organiseren zorgden we bovendien voor promotie en sensibilisering over het belang van een API binnen een sportclub.

Wat stond er op het programma en hoe werd het initiatief ontvangen?

“Via sociale media brachten we het initiatief onder de aandacht. Zo verspreidden we een video-interview met onze federatie-API Sabine. Zij legt uit wat haar taken zijn en voor welke vragen je bij haar terecht kan.

Daarnaast organiseerden we verschillende vormingen. Zo organiseerden we in samenwerking met ICES een intervisiemoment voor onze club-API’s. Verschillende voorbeeldcases kwamen aan bod en nieuwe inzichten werden gedeeld, zodat de club-API’s steeds op de hoogte blijven. Daarnaast gaven we een workshop aan sportclubbestuurders om hen te helpen hun integriteitsbeleid vorm te geven. We gaven templates mee, bespraken goede voorbeelden en legden het nieuwe VHV-tuchtreglement inzake GG uit. Ook het aanstellen en bekend maken van een club-API kwam aan bod. Beide workshops werden goed gevolgd en ontvangen.

We merken een groeiende interesse en vraag naar infosessies en workshops rond integriteit. Zo organiseren we later dit jaar nog een workshop over gedragscodes en over omgaan met pesten.”

Welke tips kunnen jullie geven aan andere sportfederaties die iets willen organiseren voor hun club-API’s?

“Zorg voor een goede promotie en sensibilisering over het belang van een club-API, bijvoorbeeld via een initiatief zoals de ‘Week van de club-API’. Zelf willen we een volgende keer graag nog meer inzetten op het uitwisselen van ideeën en clubs nog meer hun eigen ervaringen laten delen.

Intussen heeft 65% van onze clubs één of meerdere aanspreekpersonen integriteit aangesteld. Dit is al een mooi aantal, dat we graag nog verder zien groeien. Dit kan via initiatieven zoals de ‘Week van de club-API’ maar doen we ook via het jeugdsportfonds. Het integreren van een club-API is opgenomen in ons 13-puntenprogramma. Omdat enkel het hebben van een club-API niet volstaat, vragen we vanaf het tweede jaar extra inspanningen van de clubs om hun beleid rond grensoverschrijdend gedrag verder uit te werken. Op die manier stimuleren we onze clubs om in te zetten op ethiek in de sport.”