Goede praktijk: Tee it forward door Golf Vlaanderen

We zetten graag goede praktijken uit de sportsector in de kijker. Zo ontwikkelt Golf Vlaanderen enkele initiatieven rond gendergelijkheid in de golfsport. Federatie-API Ymke Vanherp en Secretaris-Generaal  Marc Verneirt vertellen er meer over.

Welke initiatieven nemen jullie rond gender en waarom?

Het grootste initiatief binnen Golf Vlaanderen waar wij de laatste jaren heel hard op inzetten is ‘Tee it forward’. Vroeger werden tees (afslagplaatsen) opgedeeld in tees voor vrouwen en tees voor mannen. Deze tees hadden bijhorende kleuren. Met het initiatief ‘Tee it forward’ moedigen wij de clubs aan om de kleuren te vervangen door cijfers (= afstand van de baan) en iedereen de mogelijkheid te geven zelf een tee te kiezen afhankelijk van hun spelniveau. Enerzijds zorgt dit voor meer speelmogelijkheden voor iedereen. Anderzijds zorgt het ervoor dat mannen en vrouwen veel meer samen kunnen spelen omdat deze tees met cijfers genderneutraal zijn. Dit zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat er meer gemengde wedstrijdvormen mogelijk zijn.

Daarnaast maakten we een brochure ‘Aan de slag met gendervriendelijk communiceren’. Deze brochure is ontstaan als aanvulling op onze visie 2025 ‘never a second chance to make

a first impression’. Met de brochure willen wij als federatie een voortrekkersrol opnemen. We willen een stapje verder gaan door aandacht te besteden aan gendervriendelijke communicatie en thema’s zoals gendergelijkheid en LBGTQ+.

Zien jullie al positieve effecten van deze initiatieven?

Verschillende clubs gingen al aan de slag met het concept ‘Tee it forward’. De tees zijn vervangen door cijfers en binnen clubwedstrijden mogen de spelers zelf kiezen van welke tee zij afslaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de Golfclub Witbos. Deze club organiseert de clubwedstrijden genderneutraal. Zo worden de categorieën binnen een wedstrijd opgedeeld op basis van teekeuze en niet op basis van juridisch geslacht.

Hoe hebben jullie de clubs gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan?

Als federatie kiezen wij voor de zachte aanpak. Via onze opleidingsdagen informeren wij onze clubs over deze initiatieven. We zullen hier ook in de toekomst blijven op inzetten zonder er een verplichting aan te binden.

Hebben jullie tips voor andere federaties die rond het thema gender willen werken?

Zoek naar een link tussen jouw sport en het thema die je op een zachte manier bij de clubs kan aanbrengen. Wij konden aan de slag met de teekeuze maar in andere sporten zijn er misschien ook kleine aanpassingen mogelijk die een groot verschil kunnen maken. Start verder ook met kleine stappen zoals bijvoorbeeld je eigen communicatiebeleid eens doornemen en bekijken of je zelf voldoende rekening houdt met dit thema. Wordt er bijvoorbeeld bij presentaties of op sociale media gelet op genderevenwicht in de beelden die je gebruikt? Zo kan je stap voor stap aan de slag!