Goede praktijk: Dendermonde Rugby Club

We zetten graag goede praktijken uit de sportsector in de kijker. In het kader van het jaar van de club-API leggen we ons oor te luister bij de club-API’s Martine en Yara van Dendermonde Rugby Club.

Wat doen jullie in de club om te zorgen voor een goede sfeer?

We vinden het belangrijk dat iedereen in de club ons kent en weet te vinden. We zijn vaak aanwezig op de club, stellen ons aan de start van elk seizoen voor aan de ouders van de jeugdspelers en houden onze ogen en oren open voor kleine signalen van onvrede of ongemak. Maar we gaan ook proactief aan de slag. Zo gebruiken we verschillende oefeningen om onze jeugdspelers te leren samen te werken en respect te tonen voor iedereen binnen de club. Aan creativiteit geen gebrek, we gaan zelf aan de slag met Duplo!

Duplo? Leg uit!

Eén van de oefeningen is om de structuur van de club te visualiseren aan de hand van Duplofiguurtjes. De kinderen kiezen voor elke rol binnen de club een figuurtje, van coach tot scheidsrechter, bestuurder en cafétariamedewerker. Als we één figuurtje weghalen dan

merken de kinderen direct dat de club dan niet meer kan functioneren. Zo leren we hen dat iedereen telt en we voor iedereen respect moeten hebben. Ook bij pestgedrag worden de Duplofiguurtjes gebruikt om de impact van pestgedrag te visualiseren. We merken dat het voor jonge kinderen (tot U12) helpt om thema’s als pesten en respect te visualiseren aan de hand van de figuurtjes.

Ook voor de iets oudere jeugd proberen we om thema’s zoals grensoverschrijdend gedrag op een visuele manier te brengen. Zo werkten we het vlaggensysteem uit met 4 vlaggetjes en een blad met beknopte uitleg over elk niveau. Wanneer er iets gebeurt (bijvoorbeeld een jongere geeft een teamgenoot steeds een duw) nemen we het vlaggensysteem erbij en bespreken we met de jongere hoe zij dit gedrag ervaren.

Hebben jullie tips voor andere clubs?

Werk met meerdere API’s, zeker als je een wat grotere club bent. Zo kan je onderling overleggen, elkaar ontlasten en is er altijd iemand aanspreekbaar. We hebben in de club drie mensen die de club-API opleiding hebben gevolgd waarvan er twee ook echt actief zijn als club-API en de derde (Veerle) kan bijspringen in het geval dat dit nodig is. Martine werkt vooral met de U14 tot U18 jongens en senioren dames en heren, terwijl Yara vooral focust op de jongere leeftijd en de meisjes U15-U18. Omdat Yara zelf jong is (20) en tegelijkertijd traint als de U15-U18 meisjes is de drempel om haar aan te spreken erg laag. Dit leverde al mooie en concrete resultaten op: zo hebben we op de jongeren hun vraag in de toiletten een kastje voorzien met menstruatieproducten. Dit blijkt een groot succes te zijn!