Goede praktijk: de Warme Sportclub door Gezinssport Vlaanderen

We zetten graag goede praktijken uit de sportsector in de kijker. Zo zet Gezinssport Vlaanderen volop in op de Warme Sportclub. Wat dat precies is, vertelt federatie-API Jonas Dillen ons.

Wat is een Warme Sportclub? Wat willen jullie bereiken met dit initiatief?

Grensoverschrijdend gedrag? Dat gebeurt niet bij onze club, dat is enkel bij competitie en topsport!” We horen het af en toe en merken dat er daardoor soms weinig draagvlak is bij onze clubs om te werken aan een integriteitsbeleid. Niet omdat ze het thema niet belangrijk vinden, wel omdat ze aangeven dat daar binnen hun club geen nood aan is, want er zijn geen problemen. Bovendien ligt er voor clubbestuurders genoeg werk op de plank dat wel prioriteit heeft.

Vanuit de federatie vinden we het echter heel belangrijk dat onze clubs hier werk van maken, dus veranderen we het geweer van schouder. We spreken niet meer over integriteitsbeleid en grensoverschrijdend gedrag, wel over de Warme Sportclub. Een sportclub waar iedereen

graag naartoe komt, waar er een leuke gezellige sfeer hangt, waar je welkom bent, waar er naar je geluisterd wordt… Zo benaderen we clubs op een positieve manier, zetten we hun goede werking in de kijker en hebben we het niet over problemen. Struisvogelgedrag? Nee, eerder een voet tussen de deur en een eerste stap naar een integriteitsbeleid.

Maar wat is een warme sportclub nu precies?

Een Warme Sportclub is een toegankelijke sportclub waarin elke jongere zich veilig en aanvaard voelt, door iedereen met respect te benaderen en te behandelen. Waar jongeren betrokken kunnen zijn bij hun sportclub en dat uiten in nieuwsgierigheid, plezier en persoonlijke grenzen durven uitdagen en verleggen. Het is een veilige en stimulerende omgeving.

In een Warme Sportclub worden pesten, grensoverschrijdend en niet integer gedrag in de eerste plaats preventief bestreden en wanneer nodig curatief aangepakt. Het uiteindelijke doel is om de Warme Sportclub duurzaam te verankeren in het sportbeleid van clubs. Sporten is dan niet meer louter fysiek gezond zijn maar ook mentaal en sociaal gezond blijven.

Welke stappen plannen jullie om clubs hierin te ondersteunen?

Het eerste doel van ons project is om sportclubs bewust te maken van het belang en het concept van een warme sportclub. Om dit te verwezenlijken proberen we de warme sportclub in alle aspecten van onze federatie te verwerken. Zo nemen we bijvoorbeeld enkele minuten de tijd om de warme sportclub in de kijker te zetten tijdens een webinar over het ledensysteem of een ander topic. In onze nieuwsbrief voegen we altijd minstens één item rond de warme sportclub toe. We plannen niet onmiddellijk om een grootschalige campagne op te zetten maar eerder om het warme sportclub verhaal deel te laten uitmaken van het grotere geheel.

Naast de communicatie zetten we in op de opleiding van onze club-API’s, trainers en bestuursleden. We doen dit niet alleen maar werken hier samen met onze collega multisportfederaties Sporta en FROS. We bieden ook financiële ondersteuning voor deelname aan bijscholingen zodat deze nog laagdrempeliger worden voor de vrijwilligers van onze clubs.

Aansluitend plannen we ludieke en laagdrempelige acties waar sportclubs onmiddellijk mee aan de slag kunnen zoals bijvoorbeeld het gebruiken van complimentenstickers.

Hebben jullie tips voor andere federaties die willen werken rond ethiek/Warme Sportclubs?

Warme Sportclubs vormen de basis van een duurzaam integriteitsbeleid. Wie werkt aan een Warme Sportclub, maakt werk van een integer en gezond sportlandschap. Daar waar het integriteitsbeleid soms iets meer focust op het probleemoplossende (een curatieve aanpak), heeft Warme Sportclub meer aandacht voor het voorkomen (een preventieve aanpak). Warme William en het aanspreekpunt integriteit (API) vormen een winnend team.

Warme Sportclub is voor ons de eerste stap naar een integriteitsbeleid. Deze aanpak is er vooral voor clubs waar geen draagvlak is om iets rond integriteitsbeleid te doen. Zorg daarnaast dat er ook een aanbod is voor clubs die wel problemen ervaren en concreet aan de slag willen gaan.