EQUIP: gelijkheid in de sport

Sinds begin 2021 zijn we betrokken bij het Erasmus+ project EQUIP. Dit project over gelijkheid in de sport loopt nog tot eind 2023. Wat hebben we in het eerste jaar allemaal gedaan en wat staat er nog op het programma?

Het ‘Equip for Equality in Practice’ (EQUIP) Project wordt gecoördineerd door ENGSO, samen met 9 partners van 6 Europese landen. Het project wordt gecofinancierd door het Erasmus+ Sport Programma van de Europese Unie. Het doel van het EQUIP project is om gelijkheid in sport in Europa te verbeteren door de praktische toepassing van bestaande goede praktijken en instrumenten. Het EQUIP project werkt rond vijf thema’s: gender, seksuele oriëntatie, handicap, socio-economische status en racisme en etnisch-culturele discriminatie.

In het najaar van 2021 werd de eerste fase van het project afgerond. Hiervoor werd een panel samengesteld van experten rond gelijkheid en discriminatie. Daarnaast werd een index opgemaakt waarin het beleid rond gelijkheid en inclusie op Europees niveau en in elk van de deelnemende landen (België, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal en Zweden) wordt besproken. De index bestaat verder uit goede praktijkvoorbeelden rond de verschillende thema’s in de sport. In de loop van 2022 zal de index, die door ICES werd gecoördineerd, online worden gepubliceerd.

Eind 2021 startte de tweede fase van het project, met een driedaagse workshop in Rome. Experten kwamen vertellen over de verschillende thema’s en goede praktijken, de index werd voorgesteld aan de partners en de voorbereidingen voor de workshops in elk van de deelnemende landen werd gestart.

In 2022 gaan de partners in de verschillende deelnemende landen zelf aan de slag met sportfederaties en -clubs. De bedoeling is om met een 5-tal sportorganisaties aan de slag te gaan om een actieplan op te maken rond één van de thema’s. In België werken we hiervoor samen met het BOIC en focussen we op de thema’s gender en seksuele oriëntatie. Alle federaties hebben een oproep ontvangen om zich kandidaat te stellen voor dit begeleidingstraject. In maart gaan we met hen aan de slag. We kijken er alvast naar uit.

Meer info over EQUIP lees je hier.

Voor ICES volgt Laura dit project op. Contacteer haar via laura@ethischsporten.be.

Partners

ENGSO, European Non-Governmental Sport Organisation (Zweden) – Coördinator
EGLSF, European Gay & Lesbian Sport Federation (Nederland)
PSC, Portuguese Sports Confederation (Portugal)
RF-SISU Riksidrottsförbundet Örebro (Zweden)
OPES, Organizzazione per l’Educazione allo Sport (Italië)
BOIC, Belgian Olympic and Interfederal Committee (België)
HPC, Hellenic Paralympic Committee (Griekenland)
NL NOC*NSF, Dutch Olympic Committee*Dutch Sports Federation (Nederland)
EL, European Lotteries (België) – Supportive partner